Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Przetargi

07 maja 2013 16:07 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczono plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 12.04.2013 roku

czytaj więcej »

17 kwietnia 2013 13:05 | Przetargi

Komunikat dotyczący zamówienia nr 144778-2013 z dnia 12.04.2013 r. przetarg nieograniczony

W załączniku zamieszczono komunikat dotyczący zamówienia nr 144778-2013 z dnia 12.04.2013 r. dotyczące przetargu nieograniczonego.

czytaj więcej »

16 kwietnia 2013 14:13 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 144778-2013 z dnia 12.04.2013 r.

ZMIANA DO SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2013 r. W związku z wprowadzeniem zmian

czytaj więcej »

12 kwietnia 2013 12:08 | Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych

W załączniku umieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

czytaj więcej »

08 listopada 2012 14:31 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczono plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 29.10.2012 roku

czytaj więcej »

06 listopada 2012 13:40 | Przetargi

Protokół z otwarcie ofert

Poniżej zamieszczono protokół z otwracia ofert z przetargu z dnia 06.11.2012 r.

czytaj więcej »

30 października 2012 12:32 | Przetargi

ZMIANA DO SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 29.10.2012 r.

W związku z wprowadzeniem zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ogłoszonego dnia 29.10.2012 r. poniżej zamieszczono plik z wprowadzonymi zmianami.

czytaj więcej »

29 października 2012 14:37 | Przetargi

PRZETARG NA ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Dnia 29.102012 r. GOPS Gostycyn w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na organizację szkolenia z zakresu Remontu pomieszczeń wewnętrznych. Poniżej znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

czytaj więcej »

19 września 2012 11:33 | Przetargi

Przetarg na kursy zawodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych GOPS Gostycyn Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w niżej załączonych plikach.

czytaj więcej »

15 czerwca 2012 14:58 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - prawo jazdy kategorii CE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie poniżej zamieścił informację o wyborze najkorzystnieszj oferty - kurs prawa jazdy kategorii B i CE w związku z ogłoszeniem numer 189174- 2012 z dnia: 05.06.2012r.

czytaj więcej »