Dobrego dnia :)::Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Komunikaty

19 grudnia 2012 14:17 | Komunikaty

Godziny urzędowania w piątek 21.12.2012 r.

Uwaga!!! Dnia 21.12.2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach od 09:30 do 12:30 będzie nieczynny.

czytaj więcej »

14 listopada 2012 09:51 | Komunikaty

Komunikat dotyczący wydawania darów żywnościowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie informuje, że od dnia 19 listopada 2012 r. dary żywnościowe będą wydawane wyłącznie jednego dnia tygodnia - W KAŻDY PIĄTEK. Dary należy odbierać osobiście. W każdy piątek tygodnia wszyscy pracownicy socjalni będą wykonywać...

czytaj więcej »

29 października 2012 14:40 | Komunikaty

GOPS Gostycyn nieczynny dnia 29.10.2012 roku

DNIA 2 LISTOPADA 2012 ROKU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JEST NIECZYNNY ZGODNIE Z ZAPISEM § 22 PKT 8 REGULAMINU PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYCYNIE

czytaj więcej »

03 października 2012 11:59 | Komunikaty

"Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje partnerski projekt systemowy:...

czytaj więcej »

28 września 2012 12:36 | Komunikaty

Protokół Komisji Przetargowej

Poniżej Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych - „Aktywizacja edukacyjna”

czytaj więcej »

24 września 2012 10:31 | Komunikaty

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2012 13:13 | Komunikaty

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone...

czytaj więcej »

12 lipca 2012 11:59 | Komunikaty

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu...

czytaj więcej »

23 maja 2012 12:17 | Komunikaty

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych...

czytaj więcej »

16 lutego 2012 12:50 | Komunikaty

Czy należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym ze świadczeń z pomocy społecznej?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie informuje, że świadczenia jakie pobierają Państwo z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym do urzędu skarbowego.

czytaj więcej »