Świadczenie wychowawcze 500+ 13.12.2018 r., 23.01.2019 r. *** Świadczenia rodzinne oraz świadczeń fundusz alimentacyjnu 14.12.2018 r., 24.01.2019 r. *** Wypłata zasiłków z pomocy społecznej OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA***::Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

20 czerwca 2018 11:33 | Aktualności

“Dobry Start” – 300 dla ucznia


Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie  informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Gostycyn, jest realizatorem programu rządowego “Dobry start”, którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).


Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.


Od 1 lipca 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.


Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka:


od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00
we wtorek - od godziny 08:00 do 16:00


Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” oraz
Załącznik do wniosku “Dobry Start”  znajduja się w załącznikach do pobrania.


 Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.


Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia “Dobry Start” oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, co zapewni sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.


Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje o świadczeniu “Dobry Start”


 


Przeczytano: 676 razy. Wydrukuj|Do góry