GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYCYNIE
http://gopsgostycyn.pl

04 grudnia 2019 07:48 | Aktualności

ODBIÓR DECYZJI - STYPENDIA

ZAPRASZAMY

OD DNIA 04.12.2019 r.

OD GODZINY 12:00

PO ODBIÓR DECYZJI

DOTYCZĄCYCH

STYPENDIÓW SZKOLNYCH.