WRZESIEŃ: Świadczenie wychowawcze 500+ 25.09.2018 r. *** Świadczenia rodzinne oraz świadczeń fundusz alimentacyjnu 26.09.2018 r. *** Wypłata zasiłków z pomocy społecznej OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA***::Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

24 września 2018 08:54 | Aktualności

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

W dniu 21 września 2018 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2017 r. wyniósł...

czytaj więcej »

13 września 2018 14:47 | Aktualności

DOBRY START - WYPŁATY

Informujemy, że osobom, które do dnia 13.09.2018 r. do godziny 14.40 złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w dniu dzisiejszym wypłacono wnioskowane świadczenia NA KONTO. Wypłata w formie GOTÓWKI świadczenia Dobry Start nastąpi dnia 14.09.2018 r. w Banku Spółdzielczym...

czytaj więcej »

06 września 2018 12:35 | Aktualności

KLAUZULE INFORMACYJNE

W załączeniu zamieszczono klauzule informacyjne w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2018 13:04 | Aktualności

SIERPIEŃ WYPŁATY

WYPŁATA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 25. WRZEŚNIA 2018 ROKU ŚWIADCZENIA RODZINNE FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 26. WRZEŚNIA 2018 ROKU

czytaj więcej »

24 sierpnia 2018 13:03 | Aktualności

DOBRY START - WYPŁATA NA KONTO

Informujemy, że osobom, które do dnia 08.08.2018 r. lub drogą elekreoniczną do dnia 23.08.2018 r. włącznie złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w dniu dzisiejszym wypłacono wnioskowane świadczenia NA KONTO.

czytaj więcej »

17 sierpnia 2018 10:19 | Aktualności

WYPŁATA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Informujemy, że osobom, które do dnia 07.08.2018 r. złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w dniu dzisiejszym wypłacono wnioskowane świadczenia NA KONTO. Wypłata w formie GOTÓWKI świadczenia Dobry Start nastąpi dnia 20.08.2018 r. w Banku Spółdzielczym...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2018 11:06 | Aktualności

STYPENDIA 2018/2019 - WNIOSKI

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 będą wydawane od 27 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej »

07 sierpnia 2018 13:13 | Aktualności

WYPŁATA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Informujemy, że osobom, które do dnia 03.08.2018 r. złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w dniu dzisiejszym wypłacono wnioskowane świadczenia NA KONTO. Wypłata w formie GOTÓWKI świadczenia Dobry Start nastąpi dnia 08.08.2018 r. w Banku Spółdzielczym...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 09:26 | Aktualności

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Od dnia dzisiejszego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ świadczenia Dobry Start 300+ zasiłku rodzinnego funduszu alimentacyjnego Uprzejmie prosimy składać je od poniedziałku do czwartku pozostawiając...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 14:56 | Aktualności

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DOBRY START

Informujemy, że osobom, które do dnia 31.07.2018 r. do godziny 15:00 złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start drogą elektroniczną, w dniu dzisiejszym wypłacono wnioskowane świadczenia.

czytaj więcej »