Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Europejski Fundusz Społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie przystąpił do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Twoja aktywność Twoją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Proirytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą realizację Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia. 

Projekt został skierowany do mieszkańców naszej gminy chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Dzięki środkom z Unii Europejskiej 4 panie zdobyły uprawnienia opiekunek osób starszych, 5 pań ukończyło kurs kas fiskalnych, 3 panowie zdobyli uprawnienia operatora wózków widłowych. Poza kursami zawodowymi, każdy z uczestników został skierowany do lekarza medycyny pracy oraz ukończył warsztaty autoprezentacji i umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy Projektu otrzymali także wsparcie finansowe na dojazdy na szkolenia a także na zrealizowanie innych potrzeb. Aby nasi beneficjenci o nas nie zapomnieli, po zakończeniu kursów obdarowaliśmy ich drobnymi upominkami z logo EFS.

O tym, że warto angażować się w tego typu inicjatywy, przekonaliśmy się kończąc realizację Projektu. Dzięki anonimowej ankiecie, poznaliśmy opinie naszych podopiecznych, które nas dopingują do kolejnych przedsięwzięć.

Wraz z nowym rokiem przystępujemy do realizacji kolejnego projektu, już dziś zachęcamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych do kontaktu
z nami. Wszelkie pytania prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sępoleńskiej 12a w Gostycynie osobiście lub telefonicznie – 052 33 46 200. Na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Gminy Gostycyn dostępny jest Regulamin uczestnictwa w Projekcie.